ULOGA HRANE I NJENIH SASTOJAKA

 

Hrana služi kao materijal za izgradnju našeg tijela – ćelija i tkiva. Unošenjem i varenjem hrane organizam dobiva materijal za građu i rašćcnje. Ovo je osobito važno za djcčiji organizam, koji je u neprekidnom uzrastu i čije su potrebe za gradivnim materijama naročito velike. Materijal za izgradnju istrošenih ćelija kože, sluzokože, krvnih zrnaca koja svakodnevno izumiru čovjek dobiva samo iz hrane. I’reko nje se stare, izumrle ćelije, zamjenjuju novim.

Druga važna uloga hrane u organizmu jeste stvaranje energija, koja je čovjeku potrebna za fizički i umni rad. Što je rad teži i naporniji, potrebno je više energije. Ovu energiju čovjek dobiva iz svarene i iskorišćene hrane. Ako takve hrane nema u dovoljnim količinama, utrošena energija se ne nadoknađuje i organizam je prinuđen da troši vlastite rezerve, kao što su mast pod kožom i oko unutrašnjih organa, šećer u jetri i drugo. Tada dolazi do mršavljenja, do naglog trošenja ćelija organizma I čovjekova radna sposobnost sve više opada.
Hrana ima i zaštitnu ulogu u organizmu. U raznovrsnoj i zdravoj hrani nalaze se određene materije koje ne služe ni za izgradnju ni za stvaranje energije, već regulišu iskorišćavanje hrane u tijelu i zaštićuje ga od raznih poremećaja i oboljenja.

Hrana, razumije se, treba da je besprijekorno čista i nezagađena, jer u supprotnom može da postane izvor zaraze i da ima nedogledne posljedice za život i zdravlje čovjeka.

Da vidimo koje materije iz hrane izgrađuju naš organizam, koje mu daju energiju za rad, a koje u njemu vrše zaštitnu ulogu.

Hranljive materije u namirnicama jesu: bjelančevine, masti i šećeri; zaštitne materije su: vitamini, mineralne soli i voda.
hrana
Neke namirnice su bogate jednim hranljivim materijama, a siromašne drugim. Meso, naprimjer, sadrži mnogo bjelančevina a manje ugljenih hidrata, dok povrće i voće sadrži mnogo vitamina i mineralnih soli a manje bjelančevina.

Da bi se obezbijedila raznovrsna ishrana, potrebno je planirati i sastavljati jelovnike tako da svi hranljivi sastojci budu u međusobnoj ravnoteži. Ako naša ishrana ne bude tako usklađena, javiće sc poremećaji u organizmu, a njihove posljedice mogu da budu razna oboljenja.