BJELANČEVINE

 

Bjelančevine su organske materije iz kojih se uglavnom sastoji naše tijelo – tkiva i ćelije. One služe za izgradnju organizma i naročito su važne u dječijoj ishrani; na svaki kilogram tjelesne težine dojenčeta, pored ostalih hranljivih materija, potrebno jc 3,5 grama bjelančevina. Sa godinama smanjuju se i potrebe organizma za bjelančevinama, tako da sa navršene dvadeset Četiri godine života iznose 1 gram dnevno na 1 kilogram tjelesne težine.

bjelancevine
Bjelančevine se nalaze u namirnicama životinjskog porijekla (meso, mlijeko, sir, riba, jaja), i u nekim namirnicama biljnog porijekla (soja, leća, grah, grašak, i druge). Bjelančevine iz namirnica životinjskog porijekla su bliske onima koje ulaze u sastav našeg tijela i zato ih organizam lakše vari i prerađuje, te bolje i više iskorišćava nego bjelančevine biljnog porijekla. U dnevnoj ishrani treba da jc zastupljena
jedna trećina bjelančevina životinjskog porijekla, a djeca treba da uzimaju najmanje dvije trećine do jedne polovine životinjskih bjelančevina od ukupno dnevno potrebnih količina.
U dnevnoj hrani treba da bude .